Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan, Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan çalışmaları ile ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmaların hızla ilerlediğine dikkat çeken Yılmaz, “Eylül ayında paylaşacağımız OVP’nin de, Ekim ayında açıklayacağımız 12’inci Kalkınma Planı’nın da temelini, ‘tasarruf ’ ve ‘verimlilik’ oluşturacak. Kamuda tasarruf ve verimlilik önceliğimiz olacak” dedi.

Dünya gazetesinden Ferit Barış Parlak’ın haberine göre birçok alanda verimsizlik olduğunu ve bunun kaynakların etkin kullanılmaması anlamına da geldiğini söyleyen Yılmaz, “Üretirken de tüketirken de verimlilik ve tasarruf bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Bu nedenle verimlilik ve tasarruf temelli planlar ve programlar hazırlayacağız ve bunların uygulamalarını da denetleyeceğiz. Sonuçları ve gerçekleşmeleri de şeffaf şekilde paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“GÜNÜMÜZE UYARLAYARAK HAYATA GEÇİRMEYE KARARLIYIZ”

12’inci Kalkınma Planı ve OVP’de, 2014 yılında hazırlanan 25 madde ve 1350 eylemden oluşan Eylem Planı’nın ana gövdeyi oluşturacağını söyleyen Yılmaz, “O eylemleri hayata geçirmeyi çok istemiştik ama sonrasında yaşadığımız darbe, sel, deprem, komşularda savaş gibi olaylar bizi engellemişti. Şimdi o eylemleri günümüze uyarlayarak hayata geçirmeye kararlıyız.Yapısal reformlarla öngörülebilirliği ve şeffaflığı sağlayacağız” dedi.

2014 yılında hazırlanan ve 6 Kasım 2014’te uygulamaya konulan “25 madde altında 1350 eylemden oluşan” Eylem Planı’nda ekonomi politikalarına ağırlık verilmiş ve bu alanda yapılacaklar 9 madde altında toplanmıştı. Planın uygulaması tüm kamu kurumlarında 3 ayda bir denetlenecek ve sonuçlar ile gerçekleşmeler yine 3 ayda bir kamuoyuyla paylaşılacaktı.

Serbest piyasa kuralları için de ekonominin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, “İstikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak, her zaman olduğu gibi temel amacımız. Teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız” ifadelerini kullandı.

“FIRSATLARI ÜLKEMİZİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edileceğini, mali imkanların ise nitelikli yatırımlar için kullanılacağını belirterek, “İlgili taraflarla istişare içinde ortak akılla hareket edecek, STK’ların, iş dünyasının, akademinin ve sektörlerdeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde, hızlı ve etkin çalışma imkanlarından da en üst düzeyde yararlanarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Dünya ekonomilerinin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemde olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, “Tutarlı politikalar setiyle zorlukları aşacak, fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan, program ve eylem planları ile belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız” diye konuştu.

6 Kasım 2014’te uygulamaya konulan “25 madde altında 1350 eylemden oluşan” Eylem Planı’nda ekonomi politikalarına ağırlık verilmişti. Bu alanda yapılacakların toplandığı 9 maddenin özeti şöyle:

1-İthalata olan bağımlılık azaltılacak:

-Cari açığın arkasında ithalat bağımlılığı var ve Türkiye’nin tedarik ihtiyacı dikkate alınanarak buna önem verilecek.

-Enerji üretiminde kullanılan teçhizat yurt içinde üretilecek.

-Demircilik sektörünün hurda girdi bağımlılığı azaltacak.

-Bioyakıt kompozitle alternatif yakıt bağımlılığı azaltılacak

2-Öncelikli teknoloji ve ticarileştirme hızlandırılacak:

-Orta ve yüksek teknolojiye yönelik yeni yatırım programı hazırlanacak. Bununla ilgili teşvik programları uygulanacak.

-Elektrikli araçlar için batarya üretilecek.

-Tohum geliştirme programı uygulanacak.

-Yüksek teknolojili yatırımları ülkemize çekmek üzere serbest bölgelerin cazibesi arttırılacak.

-Üniversite Sanayi işbirliği ve Teknopark konusunda işbirlikleri geliştirilecek.

-Atıkların ekonomiye kazandırılmasına önem verilecek.

-Öncelikli sektörde teknolojik yatırım ve prototip yatırım desteklenecek.

-Sanal ve gerçek ortamlarda sanayi ve üniversite işbirliği platformu oluşturulacak.

-Girişimciliği desteklemek için erken aşamaya yönelik bir fon kurulacak.

3- Kamu alanları geliştirilecek:

-Kamu kurum ve kuruluşlarında farkındalık ve kapasite arttırılacak.

-Yerli firmaların kamu ihalelerin daha fazla pay almasını artıracağız.

4 -Enerjide dışa bağımlılık azaltılacak:

-Bürokrasi azaltılacak, yatırım kolaylaştırılacak.

5-Enerji verimliliği artacak:

-Kamu binaları başta olmak üzere enerji verimliliği artırılacak.

6-Tarımsal su verimliliği arttırılacak.

-Su tasarrufunu yaygınlaştırılacak.

-Çiftçiler başta olmak üzere tarımda etkin su kullanımı ve tasarrufu anlayışı aşılanacak

7-Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı uygulanacak:

-Ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacı yerli üretim ile karşılanacak ve ihracat artırılacak.

-Yerli üretimi özendirici tedbirler alınacak.

8-Sağlık turizmi geliştirilecek;

-Sağlık turizminde koordinasyon kurulu oluşturulacak.

-Sağlık turizminde teşvikler sadeleştirilecek.

9-Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm program uygulanacak.

-Lojistik koordinasyon kurulu kurulacak.

-Lojistik master planı hazırlanacak.

-Lojistik mevzuatı hazırlanarak yürürlüğe konulacak.

-Ulaşımda elektronik sistemler arttırılacak.

-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları planları tamamlanacak.

-Gümrük kapılarının sayısı ve kapasiteleri artacak.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x